Info

Este anuncio ya no está activo. Pero yo puedo ayudarte a encontrar otras personas disponibles.

Iniciar una búsqueda

Busco
en
Buscar
@
Contacto
Cursos propuestos :
Arte, Informática, Otro

Anna, profesor particular en Sabadell

Los plus de Anna

Presentación

El meu nom és Anna Barbero, recentment he acabat els meus estudis de Magisteri en Educació Primària. Concretament, he realitzat la formació generalista que ofereix el Grau a la Universitat Autònoma de Barcelona.

En el transcurs del període de formació he dut a terme diverses practiques en relació a l’àmbit educatiu que m’han permès comprendre la realitat dels centres educatius, així com també la organització i el dia a dia a l’escola. Aquestes practiques han sigut en centres molt diferents entre ells, tant pel que fa el carácter (públic o concertat) com per la metodología emprada amb els infants. A través d’aquestes practiques també he pogut conèixer de quina manera sóc capaç d’adaptar-me a les diferents escoles i he començat a definir-me com a mestra.

En aquest sentit, no solament ha sigut a través de la formació a la Universitat, sinó també gràcies a l’experiència laboral realitzant activitats extraescolars de reforç educatiu i també amb monitoratges de menjador escolar que he pogut anar adquirint diverses competències, com ser competent en el tracte amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials, tant a nivell d’atenció cap als nouvinguts com trastorns de l’atenció ( Síndrome d’Asperger, TDAH i autisme).

Per tant, em dirigeixo a vostès amb el propòsit principal d’oferir tot el meu coneixement i, d’altra banda continuar aprenent a través de la docència.

Moltes gràcies per la seva atenció,

Anna

Mini Curriculum Vitae

Cursos propuestos Arte
Informática
Otro
Experiencia Soy profesor, es mi profesión
Idiomas hablados Francés (principiante)
Inglés (fluido)
Español (idioma materno)

Recomendaciones

No tiene recomendaciones de momento, ¿tendrá dentro de poco la tuya?

Tu búsqueda

Girl info

Puedo ayudarte a encontrar aquellos perfiles que más se ajusten a tus necesidades!

Iniciar una búsqueda

Mapa

Anna
29 años
Anna, profesor particular en Sabadell

Confianza

Identidad
Correo Verificado
Teléfono
Info

El acceso a las redes sociales está reservado a nuestros miembros

¡Me inscribo!

Disponibilidad

Para acceder a la disponibilidad de Anna, debes ser usuario, es gratuito

Me registro

Tarifas

10,00 €
a la hora
Sueldo deseado